Home | Wholly Science
Stacks Image 178
Opleidingsprogramma
Academische “wetenschap” en populaire “spiritualiteit” liggen tegenwoordig ver uit elkaar. Het allesomvattende paradigma van Wholly Science toont echter aan dat Wetenschap en Spiritualiteit eigenlijk bij elkaar horen. Het Engelstalige Wholly verwijst naar het geheel inclusief Spiritualiteit, en Science is Engels voor Wetenschap. Als twee zijden van dezelfde medaille vullen beide elkaar aan. Gescheiden van elkaar bieden beide hooguit halve waarheden. Door Wetenschap en Spiritualiteit te herenigen, faciliteert Wholly Science de ontdekking van de algehele waarheid.
Wholly Science laat niet alleen zien dat Wetenschap en Spiritualiteit bij elkaar horen, dit alomvattende paradigma verenigt bovendien de waarheidsgetrouwe delen van alle religieuze stromingen en alternatieve spirituele zienswijzen. De mentaliteit waar het paradigma van Wholly Science om vraagt omvat een open houding en de bereidheid om opnieuw te beginnen vanaf een schone lei. Om omhoog te kunnen stappen naar het alomvattende paradigma van Wholly Science dient namelijk allereerst weggestapt te worden van ieder huidig paradigma.

De ontwikkeling van Wholly Science is gebaseerd op slechts drie basisregels:

 1. Betwijfel alles en geloof niets zonder rotsvast bewijs.
 2. De verklaring met de meeste kracht (reikwijdte) is het meest heel (Wholly).
 3. De meest eenvoudige verklaring is het meest wetenschappelijk (Science).
Wholly Science biedt tijdloze en universele verklaringen voor het geheel. Wholly Science verduidelijkt en integreert de waarachtige wijsheid van oude mystieke geschriften tot aan moderne onderzoeksresultaten. Daarom biedt Wholly Science deugdelijke verklaringen voor alle verschijnselen, zowel natuurlijke als door de mens gemaakte, en ook zowel fysiek als metafysisch.

WHOLLY SCIENCE IS DE HELENDE HERENIGING VAN WAARACHTIGE WETENSCHAP EN SOLIDE SPIRITUALITEIT.

Het doel van Wetenschap is om zaken beter te begrijpen. De toepassing van deze wetenschappelijke kennis stelt ons in staat om de externe realiteit effectief en efficiënt te beïnvloeden. Maar wat is dan het doel van Spiritualiteit? Omdat Wholly Science stelt dat Wetenschap en Spiritualiteit complementair zijn, moet Spiritualiteit tot doel hebben om meer inzicht te krijgen in hoe de interne realiteit effectief en efficiënt te beïnvloeden. Terwijl de Wetenschap de buitenwereld wil verbeteren (een betere leefomgeving creëren), wil Spiritualiteit de binnenwereld verbeteren (een beter wezen creëren). Daarom dienen beide om ons een beter leven te geven, waarbij de nadruk van de Wetenschap ligt op de buitenkant, en de kern van Spiritualiteit aan de binnenkant ligt.

Spirituele Wetenschap = Wetenschappelijke Spiritualiteit = Wholly Science

Omdat Wholly Science de spiegelende relatie tussen buiten en binnen verklaart, biedt het een complete benadering om een beter leven te creëren. Daarom is het doel van Wholly Science om de creatieve competentie te vergroten. Het eindresultaat van het goed gestructureerde Wholly Science-opleidingsprogramma is het worden van een Bewuste Schepper die kan creëren vanuit de Bron, en daarom een Bronmagiër kan worden genoemd, evenals een Heelig Mens.

Stacks Image 264
Niveau 1 : Fundament
Iedereen wordt toegelaten tot Niveau 1.
De toegangsprijs ertoe bedraagt € 50.
Voor deze prijs ontvang je acht video’s (zoals hieronder vermeld) plus een e-boek (Grondslagen van Wholly Science – Introductie tot het allesomvattende paradigma).

Indien je al eerder de WSOP-introductieaanbieding heb gekocht (voor € 17), dan bedraagt de resterende toegangsprijs voor dit eerste Niveau voor jou nog € 33.
Niveau 2 : Zelfkennis
Alleen nadat de toets over Niveau 1 foutloos is ingediend, kan op dit Niveau 2 verder worden gegaan.

Deelname aan dit tweede Niveau kost € 100 (maar wie heeft deelgenomen aan de Zelfkennisweek krijgt 50% korting; en iedereen die de zelfkennisboekenreeks heeft aangeschaft krijgt 25% korting). Daarvoor ontvang je in totaal zeven zelfkennismodules, samen met acht bijbehorende online zelfkennisboeken.

Aan het einde van iedere module krijg je de opdracht om de toegelichte zelfkennismethode op jezelf toe te passen. Doe dit in de vorm van een wetenschappelijk rapport over jezelf, met iedere toegepaste zelfkennismethode in een apart hoofdstuk.

Daarna begint het laatste hoofdstuk dan met een samenvatting van elke toegepaste methode en eindigt het met een algemene conclusie.
Voeg bij de inleiding van dit rapport een foto van jezelf en jouw persoonlijke gegevens toe (officiële namen en geboortedatum, -tijd en plaats).
Bedenk dat je dit rapport voor jezelf maakt, namelijk voor jouw eigen spirituele ontwikkeling.
Niveau 3 : Verdieping
De centrale pilaar van Wholly Science wordt gevormd door de hiërarchie van zes wetenschappelijke kerndisciplines, te weten:

 • Fysica
 • Chemie
 • Biologie
 • Psychologie
 • Filosofie
 • Spiritualiteit
Om wetenschappelijke Spiritualiteit te kunnen gaan begrijpen dienen we daarvoor achtereenvolgens eerst fysicus, chemicus, bioloog, psycholoog en tot besluit filosoof te worden. Daarom worden deze zes wetenschappelijke kerndisciplines uitgediept op dit Niveau 3.

Vervolgens betreft Salveologie de toepassingen van deze zes kerndisciplines ter bevordering van algeheel welzijn.

Ter completering van dit derde Niveau betreft Zelfologie de applicatie van Wholly Science op het zelfbegrip.

Deelname aan dit derde Niveau kost wederom € 100 en is uitsluitend mogelijk na indiening van het Zelfkennishuiswerk van Niveau 2.
Niveau 4 : Geschiedkunde
De voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot dit Niveau 4 is het inleveren van een korte tekst waarin in eigen woorden de noodzaak of in ieder geval de meerwaarde van Wholly Science wordt aangegeven.
Pas na het inleveren van deze promotionele tekst (die op diezelfde webpagina openbaar zal worden gemaakt) en het betalen van de additionele toegangsprijs van € 100 is toelating tot dit Niveau 4 mogelijk.
Niveau 5 : Inwijding
De toegangsprijs voor dit initiërende eindniveau van het Wholly Science-opleidingsprogramma wordt in samenspraak bepaald op individuele basis (uitgaande van een richtprijs van € 250).
Bovendien dient iedereen die op dit hoogste Niveau wil worden ingewijd in de diepste geheimen van Wholly Science een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan de verspreiding of ontwikkeling van Wholly Science.

Dit is mogelijk als ambassadeur, promotor of onderzoeker, en dit kan nimmer anoniem worden gedaan.

 • Een Wholly Science-ambassadeur heeft ten minste twee Niveau-2-studenten aangedragen. Deze studenten dienen de naam van deze ambassadeur als referentie te hebben opgegeven bij hun start van het Wholly Science-opleidingsprogramma.
 • Een Wholly Science-promotor heeft positieve publiciteit gegenereerd en daarmee vooraf vastgesteld doelstellingen bereikt van een goedgekeurd promotieplan.
 • Een Wholly Science-onderzoeker heeft vernieuwend wetenschappelijk onderzoek verricht op basis van een goedgekeurd onderzoeksvoorstel waarin ook expliciet is vermeld in welke vorm de onderzoeksresultaten openbaar zullen worden gemaakt.
Na toelaten worden Niveau-5-studenten onder andere ingewijd in de Esoterische betekenis van zowel het eerste als het laatste boek van de Bijbel, inclusief de toepassing van deze Geheime Kennis. Hiertoe ontvangen ze beide onderstaande e-boeken (Genesis ontcijferd en Openbaring ontcijferd), samen met de video’s voor elke module van dit Niveau (zoals deze hieronder eveneens worden getoond).
Hierna is de Wholly Science-student ingewijd in de Esoterische geheimen van zowel de Chaldeeuwse- als de Galilese Inwijdingsschool. Dit betekent dat de Wholly Science-student daarmee beschikt over alle benodigde kennis om zichzelf te ontwikkelen tot Witte Tovenaar (of Bronmagiër) in dienst van de Allerhoogste. En voor alle duidelijkheid: alleen Witte Tovenaars kunnen een rol van betekenis spelen in het tegen gaan van het mondiale machtsspel van de Zwarte Betoveraars (of Duivelskunstenaars). Alle anderen zijn hierin slechts pionnetjes.

Welke rol wil jij gaan spelen?

© 2002 – 2021 - Pateo.nl
Wholly Science - Johan Oldenkamp

© 2002 – 2021 - Pateo.nl - Wholly Science - Johan Oldenkamp